Làm nông nghiệp công nghệ cao kiểu israel, những điều kỳ diệu

Làm nông nghiệp công nghệ cao kiểu israel, những điều kỳ diệu

Ở Israel, nông nghiệp là lĩnh vực mà 95% là khoa học và chỉ 5% lao động. Ở Israel, nông nghiệp là lĩnh vực mà 95% là khoa học và chỉ 5% lao động. Nội dung nổi bật: - Lịch sử Israel ghi nhận cú nhảy vọt đầu tiên vào lĩnh vực Nông nghiệp ngay từ thời lập quốc. Trung tâm của cú nhảy vọt này là Nông …